Shamiyat Saj Cocktail

35 SR

Shamyat Mini

Shamyat Saj Cocktail 4 Kinds

55 SR

small shamyat

Shamyat Saj Cocktail 6 Kinds

73 SR

Medium Shamyat

Shamyat Saj Cocktail 8 Kinds

92 SR

Big Shamyat

Shamyat Saj Cocktail 10 Kinds